เกี่ยวกับวารสาร

Print ISSN : 2985-2242   Online ISSN :  2985-2250 

กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการองค์กรในภาครัฐและเอกชน และด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม (2566)
					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม (2566)
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ